O firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Usług Wielobranżowych "BaMal" Sp. z o.o. swą działalność rozpoczęło w 1991 roku. Siedzibą naszej spółki jest miasto Przeworsk. Natomiast zakład produkcyjny, znajduje się
w miejscowości Pełnatycze.

Od początku swego istnienia celem spółki był intensywny rozwój. Na bazie upadłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, powstało nowoczesne przedsiębiorstwo branży żywnościowej, które obecnie zatrudnia 100 pracowników. To Oni, ze swoją wiedzą, umiejętnością i sercem do pracy, stanowią nasz największy kapitał. Dziś dobowy przerób wyrobów, liczy się w tonach.

W początkowym okresie swej działalności, firma zajmowała się wyłącznie młynarstwem. W dość szybkim czasie - bo już w roku 1993 - rozpoczęto produkcję piekarniczą, która do chwili obecnej jest wiodącą działalnością, dostrzegalną
w znacznej części województwa podkarpackiego. Możemy również poszczycić się BaMal - owskim młynem, który łączy w sobie wygląd z nowoczesną technologią. Młyn ten, miele mąkę najwyższej jakości, nie tylko na potrzeby własne, ale także dla odbiorców indywidualnych i hurtowych z terenów różnych województw. 

Skup zboża od rolników indywidualnych z gminy Zarzecze i okolicznych gmin, zapewnia Spółce nieustającą bazę surowcową niektórych gatunków mąki. Pełny asortyment BaMal - owskich wyrobów - świeżych i najwyższej jakości
- znajduje się zawsze w sieci sklepów firmowych i patronackich, usytuowanych w przyległych miastach i wioskach. Gama produktów jest niezmiernie bogata, gdyż obejmuje ponad 60 pozycji. Dodatkowo, w ostatnich latach, Spółka rozwinęła produkcję wyrobów cukierniczych. Zaopatruje swoich klientów w smakowite specjały oraz spełnia ich wszelkie wymagania.

Jednak powyższa działalność naszej firmy nie wyczerpuje jej katalogu zajęć. Ślusarstwo i kowalstwo, począwszy od przemysłowego po artystyczne, są dodatkową branżą, którą Spółka sukcesywnie rozwija. Mamy tu na myśli ogrodzenia i balustrady, zdobiące niejedne ogrody czy domy.

Za swe osiągnięcia w branży młynarsko - piekarniczej Spółka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Posiada tytuł Polskiego Producenta Żywności. Zdobyła również główne nagrody w konkursach „Agroliga" oraz „Agro - Elita".

Ekspansji jednak nie koniec. Po przeprowadzeniu w 2011 roku gruntownego remontu i modernizacji zakładu
w Pełnatyczach, najbliższe plany przewidują kolejne inwestycje związane z powiększeniem i unowocześnieniem produkcji.